Postări

Se afișează postări din septembrie, 2012

Contractul de novatie

Novaţia, reglementată de art 1609-1614 din Codul civil, este o convenţie prin care părţile unui raport juridic obligaţional sting o obligaţie existentă, înlocuind-o cu o nouă obligaţie. 


Art. 1609 - Cod civil, prevede că novaţia se operează în trei feluri: 
cand debitorul contractează în privinţa creditorului său o datorie nouă ce se substituie celei vechi care este stinsă; cand un nou debitor este substituit celui vechi, care este descărcat de creditor; cand, prin efectul unui nou angajament, un nou creditor este substituit celui vechi, către care debitorul este descărcat. Fiind un contract, novaţia trebuie să îndeplinească toate condiţiile de valabilitate generale cerute pentru fiecare contract sub sancţiunea nulităţii:

 consimţămîntul părţilor, obiect, capacitatea de a face acte juridice civile  cauza. 
În privinţa capacităţii de a face acte juridice civile, Codul civil conţine o precizare referitoare la faptul că novaţiunea nu operează decat între persoane capabile de a contracta, adi…

Consilier juridic - conditii exercitare profesie

Potrivit art. 8 Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi consilier juridic acela care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania; b) are exercitiul drepturilor civile si politice; c) este licentiat al unei facultati de drept; d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii; e) nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege.
Mai multe informatii privind profesia de consilier juridic, aflati consultand urmatoarele acte normative:

* Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de CONSILIER JURIDIC, cu modificarile si completarile ulterioare ** Statutul profesiei de CONSILIER JURIDIC *** Profesia de CONSILIER JURIDIC, precizari Ministerul Justitiei